Takalkar’s Mein Huun Yusuf Aur Ye Hai Mera Bhai bagged five METAs in 2016 and earned him the Ustad Bismillah Khan Yuva Puraskar this year.