At Wrestlemania, John Cena went down on his knees to propose to his girlfriend Nikki Bella.